Les condicions laborals s’han de mantenir encara que el conveni hagi caducat

Autor/a: 
Montse Mateo
Façana del Tribunal Suprem. Font: Wikimedia

Les condicions laborals s’han de mantenir encara que el conveni hagi caducat

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

El Tribunal Suprem es pronuncia per primer cop sobre una de les matèries polèmiques de la reforma laboral de 2012: el límit de la ultraactivitat dels convenis col·lectius.

La reforma laboral de 2012 fixava en un any el període d’ultraactivitat dels convenis col·lectius, és a dir, el període en què els convenis mantenen la seva vigència malgrat que hagin estat denunciats o hagin expirat sense que s’hagi assolit cap acord per a la seva pròrroga o renovació.

A mitjans d'aquest mes de desembre, el Tribunal Suprem ha resolt que les condicions pactades en el contracte de treball –tant si són directament o per remissió a allò que s’estableix en el conveni col·lectiu- “tenen naturalesa jurídica contractual” i per tant, segueixen sent vàlides malgrat que el conveni col·lectiu hagi expirat.

Així s’ha pronunciat respecte al cas d’una empresa que, un cop transcorregut el període d’un any d’ultraactivitat del conveni, va decidir començar a aplicar l’Estatut dels treballadors, amb la pèrdua de condicions salarials que això suposava per al seu personal.

El Tribunal Superior de Justícia de Balears va trobar que aquesta conducta no s’ajustava a llei però l’empresa va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem que, finalment, no li ha donat la raó posant així en qüestió el límit que la reforma laboral establia a la pròrroga automàtica dels convenis “expirats”.

La sentència és rellevant en tant que és el primer cop que el Tribunal Suprem es pronuncia sobre la limitació de la ultraactivitat dels convenis però, en tractar-se de la primera sentència sobre la matèria, no crea jurisprudència.

Afegeix un comentari nou