Més a prop la modificació de la Llei de les professions de l'esport

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Més a prop la modificació de la Llei de les professions de l'esport

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de les professions de l’esport. Els canvis legislatius permetran als professionals incorporar-se legalment a la via laboral i accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport.

La Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, va sorgir amb la intenció de regular el col·lectiu de persones que treballaven dins l’àmbit de l’esport i les entitats esportives, i unificar criteris en allò referent a les professions i als requisits o titulacions necessàries per accedir a qualsevol de les classificacions professionals que es detallen a la llei.

En la mateixa llei també es preveia un termini màxim per tal que els diferents professionals de l’esport s’adaptessin als nous criteris i donessin compliment als requisits establerts per la normativa vigent per poder continuar en l’exercici de la seva professió. En cas contrari, es preveien importants sancions per als professionals que no s’adaptessin a la Llei.

Ateses les complexitats amb què s’han trobat els professionals a l'hora de fer les adaptacions necessàries que preveia la llei de les professions de l’esport es va aprovar el Decret Llei 6/2012, de 27 de desembre per suspendre fins l’1 de gener de 2015, l’aplicació de les sancions previstes.

L’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de les professions de l’esport té com objectiu actualitzar la normativa i problemes derivats de la seva aplicació que han impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva professió als mandats legals. Igualment ha de servir per resoldre algun buit legat, i permetre l’accés dels professionals al Registre Oficial de Professions de l’Esport.

Un dels problemes que queden resolts en l’avantprojecte de llei és l’acreditació de la formació per a l’exercici de les professions que recull la normativa, mitjançant títols, incloses les titulacions obtingudes en Estats membres de la Unió Europa, i certificats.

L’Avantprojecte de llei també vol resoldre la situació d’alguns professionals que treballen com a entrenadors de modalitats esportives reconegudes pel Consell Català de l’Esport, però no previstes pel Consejo Superior de Deportes, òrgan competent per decidir què es considera modalitat esportiva. De la mateixa manera, l'Avantprojecte també contempla el cas d’aquells professionals de modalitats que, malgrat estar reconegudes, no tenen pla formatiu regulat pel “Consejo” i, per tant, des de Catalunya no es pot desenvolupar la formació.

Finalment, la modificació del text legal també insta l’Administració a oferir formació específica a través de l’Escola Catalana de l’Esport al col·lectiu de professionals que realitzen activitats físiques i esportives per a infants i joves, ja que fins ara era un col·lectiu que quedava fora de la Llei.

Afegeix un comentari nou