Modificacions per a les entitats a l’àmbit de Seguretat Social

Autor/a: 
Suport Associatiu

Modificacions per a les entitats a l’àmbit de Seguretat Social

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El 24 de juliol es va publicar el Reial Decret 708/2015 que modificava alguns petits aspectes sobre la afiliació dels treballadors i sobre els terminis de presentació d’algunes gestions que afecten a totes les entitats.

En el Real Decret 84/1996, de 26 de gener, es regulava la inscripció d’empreses així com les altes, baixes i modificacions de dades dels treballadors a Seguretat Social. Aquest Real Decret ha estat lleugerament modificat en alguns articles pel Reial Decret 708/2015, canvis que s’estan fent efectius en l’actualitat.

La primera novetat introduïda és l’obligatorietat de comunicar en el moment de l’alta dels treballadors el codi de Conveni Col·lectiu aplicable a la relació laboral. A més, s’estableix un període transitori de sis mesos perquè les entitats comuniquin la mateixa dada en aquells treballadors que tinguessin donats d’alta abans del 26 de juliol de 2015.

En segon lloc, es redueix el termini per la comunicació de les baixes a l’entitat dels treballadors o les variacions de dades. Aquestes passen dels 6 dies establerts abans del RD 708/2015, als tres dies a partir de la seva entrada en vigor. En cas de no comunicar-ho en el termini establert, la data d’efectes serà la de la comunicació de la baixa o la variació de dades.

Aquestes modificacions, especialment la que fa referència als terminis, comporta que les entitats es veuran obligades a tenir la gestió dels canvis pràcticament al dia, cosa que implica un augment del nivell de control que, d’altra banda, també suposarà una millora a l’hora de que els treballadors tinguin les seves dades a Seguretat Social actualitzades en el mínim temps possible.

Afegeix un comentari nou