Novetats laborals 2014

Autor/a: 
Suport Associatiu

Novetats laborals 2014

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El RD Llei 16/2013, incorpora una sèrie de mesures i modificacions importants que poden influir en el funcionament de les entitats a nivell laboral.

El dia 21 de desembre de 2013 es va publicar el Real Decret llei 16/2013 de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la empleabilitat dels treballadors, matisat pel butlletí del sistema RED 10/2013 de 27 de desembre. Aquest Real Decret Llei incorpora una sèrie de mesures entre les que destaquem les següents:

  • Prohibició de realització d’hores extres a contractes a temps parcial.

  • Obligació de crear un registre diari de les hores totals efectives mensuals que fan els treballadors a temps parcial.

  • Es permet realitzar el contracte indefinit de “apoyo a emprendedores” també a temps parcial.

  • Els contractes temporals de durada inferior a 6 mesos no podran tenir un període de prova superior a un mes.

  • Ampliació de la reducció per guarda legal fins que el menor tingui 12 anys.

  • Reducció de les cotització per atur en els contractes de durada determinada a temps parcial.

Un dels principals canvis que recull el RD llei 16/2013 afecta a la cotització de determinats conceptes dineraris i en espècie que fins ara estaven exempts de cotitzar i ara s’han d’incloure en la base de cotització.

De moment, aquesta modificació només afecta a la cotització, sense produir canvis de tributació.

Una qüestió ha tenir en compte és que aquestes modificacions afecten a la nòmina de desembre de 2013 i, per tant, aquesta s’ha de modificar.

Afegeix un comentari nou