Publicat Conveni Col·lectiu d'acció social amb infants, joves, famílies i d'altres en situació de risc

El dia 8 de juliol de 2011 es va signar el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb Infants, Joves, famílies i d'altres en situació de risc per als anys 2010, 2011 i 2012. Aquest conveni va ser publicat al DOGC el 18 d’octubre.

Les principals novetats d’aquest acord són:

·         La vigència s’estableix de l’1 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2012.

·         Dies de lliure disposició. Es revisa l’article 31 de l’anterior conveni. Es descompten 3 dies d’hores anuals de jornada efectiva quedant aquesta en la quantitat de 1.724 hores pel cicle de caràcter general i 1.701 pel cicle continuat. A més, s’estableixen 3 dies recuperables de permís retribuït proporcionals segons la jornada.

·         Salaris.

o    S’actualitza la taula salarial de 2010 amb un increment del 0.8% sense caràcter retroactiu.

o    Amb data 1 de gener de 2011, s’incrementa un 1.2% a la taula actualitzada.

L’abonament conjunt d’aquest 2% d’increment s’ha de garantir abans del 31 de desembre de 2011.

Llegir més

Afegeix un comentari nou