Sabies que no tots els donatius lliurats a les associacions són deduïbles en l'IRPF….

Autor/a: 
Alicia Royuela
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Sabies que no tots els donatius lliurats a les associacions són deduïbles en l'IRPF….

Autor/a: 
Alicia Royuela

Resum: 

Únicament donen dret a deducció els donatius, donacions i aportacions realitzades a associacions declarades d'utilitat pública.

Les associacions declarades d'utilitat pública incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge tenen dret a deduir-se sobre la base de deducció el 25%.


Els donatius lliurats a les associacions declarades d'utilitat pública no compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 49/2002 donen dret a la deducció del 10% de les quantitats donades.

Les modalitats de donacions més destacades que donen dret a deducció són les següents:

  • Donatius dineraris. La base de la deducció està constituïda per l'import del donatiu.
  • Donatius o donacions de béns o drets. La base de la deducció serà el valor comptable que aquests béns o drets tinguessin en el moment de la seva transmissió i, en defecte d'això, el valor determinat conforme a les normes de l' Impost sobre el Patrimoni.

Recordeu que Catalunya té deduccions específiques per:

  • associacions i fundacions que tinguin per finalitat el foment del català i figurin inscrites en el cens específic,
  • associacions i fundacions que figurin inscrites en el cens d'entitats mediambientals vinculades a la protecció i millora del medi ambient.

Podeu obtenir més informació en el següent enllaç.

Afegeix un comentari nou