Tots els recursos

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Caminant pel fil. Font: Por Experiencia.com (CCOO)

news-iconRecurs > Jurídic

L’ERO, una via a vegades necessària també a les entitats

En temps de crisi com els que vivim és indispensable conèixer aquelles eines amb què podem fer front a la situació que ens envolta. Una d’aquestes eines és l’ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació), també anomenat PAP (Pla Ajust Plantilla) que habitualment és vist com un element negatiu però que no podem descartar perquè, a vegades, és una fórmula convenient, especialment parlant de l’ERO parcial, per a la subsistència d’una entitat. 

Persona signant un contracte

news-iconRecurs > Jurídic

La tarifa plana a la contractació indefinida: una visió real

El dia 1 de març de 2014 es va publicar el RD llei 3/2014 de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, conegut popularment com la tarifa plana de seguretat social.

Declaració d'interés cultural

news-iconRecurs > Jurídic

Declaració d'associacions i fundacions d'interés cultural

Les associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya, i que tenen com a finalitat primordial la realització d'activitats incloses dins l'àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional, i de l'associacionisme cultural o activitats culturals especialment rellevants, poden ser declarades d'interès cultural per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya

Change into sustainable global economy. Font: Global Reporting Initiative

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa (RSC)

El compromís amb la responsabilitat social contribueix al canvi cap a una economia global sostenible. Redueix costos, augmenta l'eficiència, la igualtat, i fidelitza les persones, fent créixer l’entitat.

Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya

news-iconRecurs > Jurídic

Anàlisi de les bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa (I)

El Govern de la Generalitat ha presentat el document de bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, on es fixen els eixos principals per a la lluita contra la pobresa i es defineixen les línies d’actuació futures.

Icon de Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

FLICKR i els drets d'autor

Moltes vegades quan pengem continguts a la nostra pàgina web, per exemple fotografies que hem descarregat d’altres webs, ens plantegem si el que fem és correcte o si estem vulnerant algun dret de l’autor.

 

Plaça dels voluntaris

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Logo Departament d'Empresa i Ocupació

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una associació empresarial, sindical o del treball autònom

Les organitzacions empresarials, sindicals i del treball autònom són associacions per a la defensa dels interessos econòmics, professionals, socials i laborals dels seus associats. El Departament d'Empresa i Ocupació té la competència d’organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'aquest tipus d'organitzacions.

Quadrat aixecat per equip. Font: Universitat Barcelona

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Si volem portar a terme un projecte, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Fotografia d'un pont. Font: Galeria de Al_Hikes a Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

Les assegurances a les ESAL. Responsabilitat Civil i Penal.

Cada vegada més, els òrgans de gestió de les entitats presten una major atenció i majors recursos a l'elecció i contractació de les assegurances.
 

Sala de reunions de junta directiva

news-iconRecurs > Jurídic

Quina és la responsabilitat de les juntes directives? Part II

L'objectiu d'aquest recurs, que està estructurat en dues parts, és informar sobre sobre les obligacions i les responsabilitats dels membres de les juntes directives de les associacions, segons la regulació del Llibre III del Codi Civil de Catalunya.

Mans entrellaçades

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat I (1 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Document

news-iconRecurs > Jurídic

La meva entitat necessita un Reglament de Règim Intern?

Les entitats es regeixen per la llei aplicable, els seus estatuts i el seu reglament de règim intern, en cas que en tinguin. El reglament de règim intern és un document molt útil per l’entitat, ja que desenvolupa tot allò que fa referència al funcionament propi de l’associació i que no està recollit als estatuts.

foto informació vista amb lupa. Font: SIMA

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (III)

La informació institucional i organitzativa de l’entitat, així com la informació econòmica, pressupostària i estadística, s’ha de publicar de forma clara, accessible, estructurada i comprensible. 

Mapa de la UE

news-iconRecurs > Jurídic

La Unió Europea. Podem influir en les decisions que ens afecten?

El 85% de les decisions que provenen de la UE afecten les nostres vides quotidianes. Per tant, com a ciutadans i com a sector, és convenient conèixer els mecanismes que ens permeten participar-hi i influir, en la mesura de les nostres possibilitats, en les polítiques europees.

 

Pàgines