Tots els recursos

logos discapacitats

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei d'integració social dels minusvàlids -LISMI- (1ª part)

La LISMI estableix que les empreses públiques i privades -incloses les entitats no lucratives- de 50 o més persones treballadores, han de destinar, com a mínim, un 2% de la seva plantilla per a persones amb discapacitat.

Arxivador jurídic

news-iconRecurs > Jurídic

La declaració responsable a les fundacions catalanes (part II)

L’objectiu d’aquest segon recurs relatiu a la declaració responsable regulada a la normativa de fundacions, es tractar els diferents supòsits i situacions en què és necessària l’adopció i formalització d’aquesta declaració: aquelles operacions en que hi ha un conflicte d’interessos, quan s’estableix un contracte laboral o professional amb un patró i per a determinats actes de disposició.

llei de transparència amb lupa.

news-iconRecurs > Jurídic

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives? (II)

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a demanar a l'administració informació sobre les entitats no lucratives, sempre respectant els límits definits i la llei de protecció de dades.  

assegurança imatge de flicker de Elsa Elena

news-iconRecurs > Jurídic

Hi ha obligatorietat d’assegurar els voluntaris?

Sovint les entitats es plantegen si tenen o no l'obligació de contractar una assegurança per als seus voluntaris i quines cobertures s'han de contractar. Al llarg d'aquest recurs, s'intenta donar resposta a alguna d'aquestes preguntes i es facilita una comparativa de tres entitats del tercer sector que ofereixen la possibilitat de contractar aquestes assegurances.

Taylorisme a principis del segle XX

news-iconRecurs > Jurídic

Com ens afecta la nova Reforma Laboral?

Poques vegades una norma jurídica ha aconseguit abans de la seva publicació un sigil tan acusat, sense filtracions prèvies, com la darrera Reforma Laboral. Això, en un moment socialment i econòmicament tan difícil com el que vivim, ha propiciat l’increment d’expectatives generades envers aquesta norma destinada a solucionar una taxa d’atur superior al 21%. 

Fitxer

news-iconRecurs > Jurídic

10 requisits per complir la LOPD a la nostra entitat (I)

Una de les obligacions que hem de tenir en compte a la nostra entitat és el compliment de la LOPD, ja que el seu incompliment pot comportar greus sancions econòmiques per a la nostra associació.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Jurídic

La junta directiva i el règim econòmic de les associacions: novetats de la Llei 4/2008

A continuació us exposem les novetats més importants de la llei 4/2008, relacionades amb la junta directiva i el règim econòmic de les associacions. Creiem que poden ser del vostre interès a l'hora de reformar els estatuts i gestionar el dia a dia de l'entitat.

Caminant pel fil. Font: Por Experiencia.com (CCOO)

news-iconRecurs > Jurídic

L’ERO, una via a vegades necessària també a les entitats

En temps de crisi com els que vivim és indispensable conèixer aquelles eines amb què podem fer front a la situació que ens envolta. Una d’aquestes eines és l’ERO (Expedient de Regulació d’Ocupació), també anomenat PAP (Pla Ajust Plantilla) que habitualment és vist com un element negatiu però que no podem descartar perquè, a vegades, és una fórmula convenient, especialment parlant de l’ERO parcial, per a la subsistència d’una entitat. 

Persona signant un contracte

news-iconRecurs > Jurídic

La tarifa plana a la contractació indefinida: una visió real

El dia 1 de març de 2014 es va publicar el RD llei 3/2014 de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida, conegut popularment com la tarifa plana de seguretat social.

Declaració d'interés cultural

news-iconRecurs > Jurídic

Declaració d'associacions i fundacions d'interés cultural

Les associacions que exerceixen principalment les seves funcions a Catalunya, i que tenen com a finalitat primordial la realització d'activitats incloses dins l'àmbit del foment i la protecció de la cultura popular i tradicional, i de l'associacionisme cultural o activitats culturals especialment rellevants, poden ser declarades d'interès cultural per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya

Change into sustainable global economy. Font: Global Reporting Initiative

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes bàsics de la responsabilitat social corporativa (RSC)

El compromís amb la responsabilitat social contribueix al canvi cap a una economia global sostenible. Redueix costos, augmenta l'eficiència, la igualtat, i fidelitza les persones, fent créixer l’entitat.

Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya

news-iconRecurs > Jurídic

Anàlisi de les bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa (I)

El Govern de la Generalitat ha presentat el document de bases del Pacte per a la lluita contra la pobresa a Catalunya, on es fixen els eixos principals per a la lluita contra la pobresa i es defineixen les línies d’actuació futures.

Plaça dels voluntaris

news-iconRecurs > Jurídic

Aspectes legals i documentals del voluntariat III (3 de 3)

El coneixement dels aspectes legals i documentals del voluntariat ha de permetre una millor gestió i coordinació dels voluntaris i dels projectes que es portin a terme des de les entitats.

Logo Departament d'Empresa i Ocupació

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una associació empresarial, sindical o del treball autònom

Les organitzacions empresarials, sindicals i del treball autònom són associacions per a la defensa dels interessos econòmics, professionals, socials i laborals dels seus associats. El Departament d'Empresa i Ocupació té la competència d’organitzar i gestionar el funcionament del Registre d'aquest tipus d'organitzacions.

Quadrat aixecat per equip. Font: Universitat Barcelona

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Si volem portar a terme un projecte, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Icon de Flickr

news-iconRecurs > Jurídic

FLICKR i els drets d'autor

Moltes vegades quan pengem continguts a la nostra pàgina web, per exemple fotografies que hem descarregat d’altres webs, ens plantegem si el que fem és correcte o si estem vulnerant algun dret de l’autor.

 

Pàgines