8 de setembre, Dia del Cooperant: un paper clau en el món actual

Coincidint amb el Dia del Cooperant, la Fundació Lleida Solidària (FLS) ha elaborat una declaració amb l'objectiu de reconèixer la tasca del cooperant, on es repassen els principals instruments institucionals per al desenvolupament i es reflexiona sobre el paper del cooperant en el món actual.

Un any més es celebra el 8 de setembre el Dia del Cooperant, després que el Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar el 28 d’abril de 2006 l’Estatut del Cooperant i la idea de reconèixer i celebrar la feina feta per aquest col·lectiu, en una data específica.

El dia escollit va ser el 8 de setembre,  ja que en aquesta data de l’any 2000, cent vuitanta-nou  Caps d’Estat i de Govern van firmar l’anomenada Declaració del Mil·lenni, document mitjançant el qual es comprometien a treballar junts per eradicar la pobresa extrema al món i aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM). 

Ara que els mitjans de comunicació omplen diaris i imatges amb la crisi alimentària que pateix la Banya d’Àfrica (l’Àfrica Nord-oriental: Djibouti, Etiòpia, Eritrea i Somàlia), crisi altrament alertada ja fa molt de temps per diferents sectors, sembla que la idea del sistema de cooperació i el món de l’ajuda es posin en qüestió, veient l’evidència de la situació d’Àfrica en particular.

Si des del sector la cooperació al desenvolupament s’entén com un instrument per garantir la justícia social, per aconseguir unes relacions Nord-sud més justes, amb una millora de l’accés del Sud als mercats i a les tecnologies entre d’altres, tant els organismes de cooperació governamental com els no governamentals (ONGDs) hem de defensar mitjançant les polítiques i accions un creixement sostenible de les societats on treballem i col·laborem, i la figura del/la cooperant és un dels elements clau.

Si des d’una part del sector de la cooperació es pensa que es necessiten canvis substancials en les relacions internacionals, aquests canvis no seran possibles sense la participació conjunta de molts agents implicats, i el/la cooperant és una figura més i decisiva amb la seva feina, en aquest difícil entrellat de la cooperació. Si, a més a més, esmentem les dificultats afegides que està patint el sector amb l’aprovació per part del Govern català d’una retallada dels 49 milions de l’any 2010 als 22 milions d’euros de l’any en curs (Pla director de cooperació per al desenvolupament 2011-2014), la feina del cooperant i la de les organitzacions per les  quals treballa es converteix en un difícil equilibri laboral de malabarista.

El cooperant, com a agent de la cooperació al desenvolupament,  ha de saber gestionar amb rigorositat i amb la precisió d’un alquimista totes les eines de què disposa destinades a col·laborar al Sud, i sense oblidar, a més a més, que és el pont entre dues cultures normalment juxtaposades que entenen la realitat de manera diversa. Així doncs, aconseguir que la veritable cooperació al desenvolupament i els seus objectius no es vegin desvirtuats arran de la crisi econòmica mundial i de la situació del sector, no és tasca fàcil.

Des de la FLS, el nostre recolzament, un any més a la feina de tots aquests/es  cooperants.

Arxiu històric: http://www.canalsolidari.org/noticia/24493

 

Afegeix un comentari nou