Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Calendari de les convocatòries d'ajuts socials de l’Obra Social La Caixa

Resum: 

T’oferim informació sobre les diferents convocatòries de suport al teixit associatiu durant aquest 2014.

1. Promoció de l’autonomia i atenció a la discapacitat i a la dependència

Termini de presentació: Del 20 de gener a l’11 de febrer de 2014

Línies prioritàries:

 • Prevenció i detecció precoç de la dependència i la discapacitat i atenció dels seus efectes.
 • Autonomia i desenvolupament psicosocial
 • Accessibilitat universal
 • Atenció a les necessitats específiques d’afectats per malalties minoritàries
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional
 • Recursos temporals d’habitatge per a persones amb malaltia de llarga durada i els seus familiars
 • Promoció de l’oci i el lleure inclusiu

Més informació

2. Habitatge temporals d’inclusió social

Termini de presentació: Del 12 de febrer al 4 de març de 2014

Línies prioritàries:

 • Recursos temporals per a habitatge transitori per a persones en procés d’inclusió per la situació social
 • Recursos temporals per a persones amb discapacitat

Més informació

3. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Termini de presentació: Del 5 al 25 de març de 2014

Línies prioritàries:

 • Lluita contra la pobresa i en especial, contra els efectes que està tenint en infants i famílies
 • Treball en favor de la inclusió social dels col·lectius més vulnerables
 • Atenció adequada als nous perfils i a les noves situacions de pobresa
 • Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social

Més informació

4. Inserció sociolaboral

Termini de presentació: Del 26 de març al 22 d’abril de 2014

Línies prioritàries:

 • La intermediació laboral entre el teixit social i empresarial
 • Itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral
 • Orientació, assessorament i suport durant el procés d’adaptació al lloc de treball
 • Inserció laboral i empleabilitat dels joves i reducció del risc d’exclusió educativa i social
 • Segona oportunitat educativa a través de programes de qualificació professional
 • Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes d’inserció sociolaboral

Més informació

5. Acció social i interculturalitat

Termini de presentació: Del 23 d’abril al 13 de maig de 2014

Línies prioritàries:

 • Promoció de l’èxit escolar, tenint en compte la implicació familiar en el procés educatiu i potenciant el paper de la comunitat educativa
 • Convivència ciutadana intercultural, sentiment de pertinença al barri o la ciutat, i gestió de la diversitat
 • Foment d’hàbits saludables i prevenció del consum de drogues
 • Foment de l’educació en valors i de la participació social
 • Prevenció de les diverses formes de violència
 • Foment i gestió del voluntariat vinculat als projectes d’acció social i interculturalitat

Més informació

6. Art per a la Millora Social

Termini de presentació: Del 7 al 29 de maig de 2014

Línies prioritàries:

 • Promoure activitats vinculades a les arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura i les arts escèniques com a recurs de desenvolupament personal i d’inclusió social
 • Fomentar el paper actiu dels col·lectius participants i dels professionals del món de la cultura en activitats de caràcter social

Més informació

7. Emprenedoria Social

Termini de presentació: Del 16 de setembre al 21 d’octubre de 2014

Línies prioritàries:

 • Donar suport als emprenedors i empreses socials en "fase llavor". Es dirigeix a empreses socials: de nova creació, amb un recorregut inferior a 3 anys i a entitats socials amb noves línies de negoci.

Més informació

Com presentar les propostes

Per accedir a aquestes subvencions les entitats han d’estar prèviament acreditades a l’aplicatiu web de l’Obra Social Caixa.

Un cop acreditats, i en el termini previst per cada convocatòria, podreu presentar les vostres propostes amb el formulari pertinent i la documentació complementària.

Afegeix un comentari nou