La gestió per competències, una eina per evitar la presencialitat

L’Inventari Reforma Horària posa en valor els sistemes de gestió adreçats a la millora de l’eficiència i a combatre la presencialitat.

La gestió de les competències aporta un mètode amb el qual basar la valoració de les persones en base al seu rendiment i no pas a les hores de presència en el lloc de treball. En la Fase 2, Diagnòstic, el primer bloc de preguntes de l’Inventari Reforma Horària està relacionat amb aquesta qüestió: evitar la presencialitat.

La gestió dels equips basada en competències suposa un sistema de gestió vàlid i eficaç per afrontar les necessitats de les entitats pel que fa als professionals que les formen. Les competències professionals s'han convertit en una eina clau en totes les organitzacions per poder gestionar l'adequació de les persones a les funcions dels llocs de treball.

Aquest sistema, a més de suposar una potent eina per a millorar l’eficiència de l’equip, aporta una millora substancial en els processos de selecció i desenvolupament, ja que es fa en base a perfils definits, que mostren la realitat de l'organització. De la mateixa manera, amb la gestió per competències, altres processos clau, com els de promoció o els plans de carrera, així com els de reconeixement i de remuneració, es duen a terme amb paràmetres d'igualtat i justícia, ja que es basen en evidències objectives.

Afegeix un comentari nou