Les memòries, eina bàsica per a la comunicació i la transparència

Imatge del 2on Congrés d'Associacions BCN. Font: congresassociacionsbcn (flickr)
Gestió. Font: Nono Fotos_flickr

Les memòries, eina bàsica per a la comunicació i la transparència

Resum: 

Torre Jussana celebra el 25 d’abril un taller pràctic sobre la utilitat d’aquest document i les pautes a seguir per a la seva elaboració.

Les entitats no lucratives confeccionen cada any la memòria d’activitats. Aquest document no és només un recull dels principals projectes i tasques, sinó que la memòria també representa una oportunitat per millorar la visualització de l’organització i afavorir la transparència i la rendició de comptes.

Per tal de reflexionar sobre la utilitat de la memòria i facilitar una sèrie de criteris que facilitin aquest procés, diferents organitzacions (FAVB, CJB, Obrador,ECAS, FAPAC, Mesa Cultura Popular, UFEC, FCONGD, CAB) i Torre Jussana organitzen el 25 d’abril una sessió gratuïta adreçada principalment als membres de les Juntes Directives.

El contingut que es treballarà en aquest taller és fruit d’una enquesta realitzada l’any 2012 a les entitats de Barcelona que va permetre conèixer com aquestes elaboren les memòries, quin ús en fan i quines vies utilitzen per a la seva difusió.

Contingut:

  • Per què serveix una memòria? Funcions habituals i problemes més comuns
  • Criteris bàsics per incloure continguts: el Codi ètic com a referència
  • Debat i conclusions dels continguts imprescindibles i recomanables

Més informació

  • Dates: 25 d’abril
  • Horari: de 17.45h a 20.45h
  • Lloc: Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 08035 – Barcelona
  • Contacte: 932.564.118 i tjussana@bcn.cat
  • Període d'inscripció: del 8 al 18 d’abril
  • Confirmació de la inscripció: 19 d’abril

Formulari d’inscripció

Afegeix un comentari nou
0