Reunions operatives

 • Reunions operatives

  Reunions operatives

Tags

Fitxers relacionats

Les reunions de treball són un element clau per a facilitar el treball en equip i la comunicació entre les persones que col·laboren a l’entitat. De fet, són una de les dimensions que l’eina Inventari Reforma Horària destaca per a optimitzar l’ús del temps, amb el nom d’espais de participació i decisió.

A la Fase 3, Acció, es proposa tot un seguit de millores per tal d’optimitzar els espais de trobada de les persones treballadores i del voluntariat, com ara, i principalment, promoure una cultura de reunions operatives i efectives, de forma que tinguin una durada no superior a una hora. 
A continuació es destaquen diferents bones pràctiques que proposa l’eina:

 • Els continguts de les reunions es preparen de forma prèvia.
 • Hi ha un seguiment efectiu dels acords als quals s’arriba en els espais de 
participació i decisió.
 • Les reunions, les trobades i les activitats tenen una hora d’inici i una hora 
d’acabament pre-establerta.
 • Es promou, de forma activa, la puntualitat, tant a l’inici com a l’acabament de 
les reunions i trobades.
 • Es respecten els torns de paraula en les reunions i trobades.
 • Es realitzen reunions i trobades amb videoconferència per estalviar temps i desplaçaments.
 • Es limita la convocatòria de reunions, trobades i activitats a partir d’una hora determinada.
 • Es convida les persones participants a les reunions i trobades a apagar el dispositiu mòbil o mantenir-lo en silenci, per evitar interferències i distraccions.

La implantació d’una cultura de reunions eficaces a l’entitat suposa disposar d’un element d’aprenentatge continu, de desenvolupament de competències clau quant al treball en equip, així com de la millora de processos de treball i dels fluxos d'informació.

Afegeix un comentari nou