Subvencions per a la realització d’accions relatives a les USAP dels Centres Especials de Treball

En el marc del serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitats, el Departament de Treball obre aquesta convocatòria relativa a l’any 2011.

 

Les Unitats de Suport a l’Ajustament Personal (USAP), formades per equips multiprofessionals, tenen la finalitat d’ajudar a superar les barreres i dificultats als treballadors i treballadores amb discapacitat per tal d’incorporar-se en el lloc de treball, així com promoure la permanència i progressió en el mateix.

 

Bases de la convocatòria

  

  • Adreçat a: Entitats titulars dels Centres Especial de Treball i els Centre Especials de Treball amb personalitat jurídica pròpia que tinguin establiment permanent a Catalunya
  • Termini de presentació: Hi ha dos períodes. El primer període finalitza l' 1 de febrer i està adreçat a totes les entitats que reuneixen els requisits establerts a l’article 7 de l’ Ordre TRE/98/2009, de 3 de març. El segon període va de l’ 1 al 15 de setembre de 2011 i està adreçat a totes aquelles entitats que reuneixen els requisits establerts a l’article 7 de l’ Ordre TRE/98/2009, de 3 de març i que no haguessin presentat sol·licituds durant el primer període.

 

Afegeix un comentari nou