5 accions que us ajudaran a millorar la captació de fons

 • Money plant. Font: Tax Credits (Flickr)

  Money plant. Font: Tax Credits (Flickr)

 • Tools. Font: Shareski (Flickr)

  Tools. Font: Shareski (Flickr)

Us proposem una sèrie de recomanacions que poden ser d’utilitat per garantir la sostenibilitat de l’organització.

 1. Conèixer quines vies de finançament tenim al nostre abast i com funcionen
 2. Identificar les convocatòries de finançament existents
 3. Seleccionar quines convocatòries s’ajusten millora a la nostra activitat
 4. Millorar la formulació dels projectes presentats
 5. Dissenyar la nostra pròpia estratègia

1. Conèixer quines vies de finançament tenim al nostre abast i com funcionen

Els recursos que financen el desenvolupament de l’activitat de l’entitat poden procedir de diferents fonts. Aquestes vies es poden classificar en funció de la seva naturalesa o procedència.

Naturalesa del finançament

 • Finançament públic: Són els recursos procedents de les administracions públiques. Aquests recursos públics poden arribar a través de subvencions, contractes o convenis de col·laboració.
 • Finançament privat: Són els recursos procedents de particulars, empreses, altres organitzacions no lucratives i obres socials d’entitats bancàries.

 

Procedència del finançament

 • Finançament propi: Són els recursos que genera la pròpia organització a través de la quota dels associats, la prestació de serveis, la venda de productes, etc.
 • Finançament extern: Són els recursos que provenen de les administracions públiques, particulars o empreses.

 

Per altra banda, el desenvolupament de diferents plataformes de crowdfunding ha facilitat el desenvolupament de noves formes de finançar les entitats.

▲ Tornar a l'índex

2. Identificar les convocatòries de finançament existents

Comptar amb un calendari amb les convocatòries públiques i privades que anualment es posen en marxa i que s’ajusten a la realitat de la nostra entitat facilita el procés de redacció i presentació de les propostes.

En aquesta notícia trobareu les principals convocatòries de suport a les entitats. Per conèixer les dates exactes de publicació, els requisits, i ampliar el nombre de convocatòries, us recomanem consultar periòdicament les següent webs:

▲ Tornar a l'índex

3. Seleccionar quines convocatòries s’ajusten millora a la nostra activitat

Llegint les bases de les convocatòries podem conèixer quines organitzacions i activitats prioritzaran en cada cas i a què ens comprometen si ens atorguen un o altre ajut.

En aquest recurs trobareu les 7 claus que hem de tenir presents a l’hora de llegir les bases i decidir si ens presentem.

▲ Tornar a l'índex

4. Millorar la formulació dels projectes presentats

Explicar correctament què es farà i de quina manera es portarà a terme és cabdal a l’hora de rebre fons, ja siguin públic o privats. En aquest recurs trobareu diferents publicacions que us facilitaran aquesta tasca. A més, us mostrem alguns consells pràctics que heu de tenir presents quan empleneu el formulari d’una convocatòria.

Finalment, us aconsellem que alguna persona de l’entitat destini temps a la realització d’un curs formatiu que us permeti millorar el disseny, realització i gestió dels projectes.

▲ Tornar a l'índex

5. Dissenyar la nostra pròpia estratègia

Un cop coneixem quines vies de finançament tenim al nostre abast i sabem quins elements ens permeten accedir a aquestes, és hora que ens asseiem i desenvolupem el pla de captació de la nostra entitat.

En aquest document hem d’establir els objectius que ens marquem en matèria de captació de fons, les accions que portarem a terme per assolir-los, la temporització d’aquestes accions i els resultats que esperem obtenir. En definitiva, el nostre full de ruta. 

▲ Tornar a l'índex