El Govern reserva prop de 7 milions d’euros per a contractes públics amb entitats socials

 Font:
Font:

El Govern reserva prop de 7 milions d’euros per a contractes públics amb entitats socials

Resum: 

En el Consell Executiu de dimarts 28 de maig, el govern de la Generalitat ha aprovat l’import de la contractació pública que els diferents departaments de la Generalitat, organismes autònoms i empreses públiques hauran de destinar a entitats d'inserció sociolaboral o que treballin amb persones amb risc d'exclusió social.

Així, el Govern formalitzarà enguany la reserva social de contractes administratius d'obres, subministraments o serveis amb entitats i centres de caràcter social per valor de 5.576.350 euros, la mateixa quantitat que l’any 2012, malgrat les restriccions pressupostàries. Es tracta bàsicament de contractes d’obres i serveis de conservació manteniment de béns immobles; de serveis de missatgeria, correspondència i distribució; d’arts gràfiques; de neteja i bugaderia; de restauració, i de recollida i transports de residus, així com dels serveis i subministraments auxiliars per al funcionament de l’Administració.

El Consell Executiu també ha aprovat una reserva de contractació de 1.350.000 euros amb Centres especials de treball (CET); aquests centres treballen per a la integració de persones amb algun tipus de disminució, o a través de programes d’ocupació protegida, quan almenys el 70 per cent dels treballadors afectats siguin persones amb una discapacitat que els impedeixi exercir una activitat professional normal.

Tal com estableix la Llei de mesures fiscals i administratives, el Govern de la Generalitat i els seus organismes autònoms i empreses públiques han de reservar determinats contractes a fomentar els objectius socials a través de centres d’inserció laboral de persones amb alguna disminució, d’empreses d’inserció sociolaboral o d’entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració de persones amb risc d’exclusió social.

Afegeix un comentari nou