Asun Gil: “Els esplais són escoles de democràcia i ciutadania activa”

 • Asun Gil- Fundesplai

  Asun Gil, responsable dels esplais a Fundesplai. - Font: Fundesplai

 • Som infants, som present!

  Participants del Fòrum 'Som infants, som present' organitzat per Fundesplai el novembre del 2016. - Font: Fundesplai

 • Movidic, trobada formativa dels monitors i monitores dels esplais de la Federació Catalana del'Esplai.

  Movidic, trobada formativa dels monitors i monitores dels esplais de la Federació Catalana del'Esplai. - Font: Fundesplai

 • 'T'Atravessas?', formació en excursionisme per a monitors i monitores de la Federació Catalana de l’Esplai

  'T'Atravessas?', formació en excursionisme per a monitors i monitores de la Federació Catalana de l’Esplai - Font: Fundesplai

Parlem amb Asun Gil, responsable dels esplais a la Fundació Catalana de l'Esplai, per fer balanç sobre l’educació en el món del lleure i els seus principals reptes. 

Asun Gil és membre de l’equip de la Fundació Catalana de l’Esplai-Fundesplai que dona suport pedagògic i assessorament, en diferents àmbits, a les entitats de lleure que en formen part. Durant més de 10 anys, ha participat també a diversos projectes sobre educació ambiental de l’organització.

En aquesta entrevista, parlem amb ella sobre el paper del lleure educatiu en la societat actual, així com dels desafiamentsi reptes més rellevants en aquest sector.


Històricament, a Catalunya existeix una llarga tradició en l’educació en el lleure. Què aporten actualment espais com els esplais a la nostra societat?

Els centres d’esplai han assumit històricament una sèrie de funcions socials i educatives que els han proporcionat personalitat pròpia. Per això, a dia d’avui, és impossible parlar d’educació a casa nostra sense fer-ne esment.
Són escoles de democràcia i ciutadania activa que promouen el benestar social, juguen un paper rellevant en la cohesió social i la prevenció de l’exclusió i fomenten el lideratge i l’emprenedoria juvenil. Alhora, esdevenen un actor rellevant en la comunitat educativa. Per tot això, hem de considerar aquestes funcions com una fortalesa clau de les entitats d’educació en el temps lliure i intensificar la seva eficàcia a l’hora d’enfrontar els nous reptes de la societat.


Tot i aquest paper rellevant, el món del lleure està rebent  prou reconeixement per part de la societat?

L’acció dels esplais, no en tenim cap dubte, té un reconeixement de la societat pel que fa a l’atenció a infants i joves. Però estem molt lluny d’assolir el reconeixement del que el pas per un esplai suposa per aquelles persones que hi participen al llarg d’una part de la seva vida. Aquest pas és un itinerari formatiu, associatiu i també laboral, que no està reconegut de forma plena en la nostra societat, ni tan sols de forma general en l’àmbit educatiu.

Des del lleure vetllem per la qualitat de l’acció educativa dels equips a través de la formació contínua i, sovint, això no es transforma en un veritable reconeixement de les seves competències en altres àmbits.  Ens preocupa la freqüent manca de reconeixement del nostre treball educatiu, malgrat la plena professionalitat i preparació dels educadors i educadores de l’àmbit del lleure. 
 

Actualment, la manca de treball conjunt  entre agents de l’educació formal i no formal continua sent una qüestió pendent. Què cal fer per impulsar una major cooperació entre els dos àmbits?

És necessari trencar murs i crear entorns d’aprenentatge que, tenint com a eix central l’escola, no caiguin en un model educatiu 'escolacèntric'. Això també té a veure amb la participació de les entitats de lleure en les noves xarxes socioeducatives, on es puguin construir projectes compartits. És necessari incorporar l’educació en el lleure (activitats de vacances, temps del migdia, extraescolars, esplais, etc.) com a component de l’arquitectura del sistema educatiu.

Al llarg dels darrers anys, des de Fundesplai hem impulsat diversos programes que expressen el nostre compromís amb el que coneixem com a model educatiu compartit o a temps complet. En aquest sentit, hem intentat integrar aprenentatges formals i no formals, el treball conjunt entre diversos agents socioeducatius i activitats dintre i fora de l’escola o de l’esplai per tal de reduir les desigualtats i fomentar l’èxit educatiu de tothom i l’equitat.


"Cal incorporar l’educació en el lleure com a component de l’arquitectura del sistema educatiu”
 

Ens trobem en un moment en què estan sorgint amb força iniciatives innovadores en el sector educatiu català. En aquest sentit, que s’està promovent des de Fundesplai?

La nostra és una pedagogia de la ciutadania compromesa, especialment oberta als nous reptes i desafiaments de la societat del risc i la precarietat en què vivim, i mirem de formar infants i joves des d’aquesta perspectiva de ciutadans i ciutadanes amb capacitat transformadora posant-los al centre de la nostra intervenció.

Considerem essencial situar al centre de tot  l’infant i el jovent  com a subjectes de dret, i on la seves famílies també tinguin un paper protagonista. Necessitem la participació activa dels infants i joves en el procés d’aprenentatge per construir un sistema educatiu on ells i elles no només hi participin, sinó que també en formin part.
 

Fent balanç, quins són avui en dia els principals reptes en el món de l’esplai?

Cal promoure una concepció inclusiva de l’educació en el lleure. En aquest sentit, defensem un model en el qual la lluita contra les desigualtats socials, contra la pobresa infantil i la manca d’oportunitats per al jovent ocupen un lloc central. Volem el lleure educatiu per a tothom.

També hem de fomentar el sentit de responsabilitat vers els i les altres i cap una i un mateix, i regenerar l’esperit crític i la iniciativa emprenedora dels infants, joves i les seves famílies. Val la pena alimentar les ganes de “complicar-se” la vida fent alguna cosa per millorar la societat.

Afegeix un comentari nou