Manifest en defensa de l'escola inclusiva

Pati d'escola. Imatge CC: http://www.flickr.com/photos/columna/241939475/

Manifest en defensa de l'escola inclusiva

Resum: 

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya s'adhereix al manifest per l'escola inclusiva i demana al Departament d'Ensenyament que mantingui els recursos i serveis que s'han aplicat fins ara per garantir una educació de qualitat als alumnes amb necessitats educatives especials.

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social defensa l'atenció a la diversitat des d'un model d'educació inclusiva i mostra la seva preocupació per com poden afectar algunes mesures adoptades pel Departament d'Ensenyament en el futur d'aquest model.

L'escola inclusiva defensa una educació equitativa i de qualitat per a tothom. En paraules de Ramon Almirall, psicòleg, assessor psicopedagògic i terapeuta de família, "l'educació inclusiva sorgeix com l'expressió d'una opció social: la voluntat d'aconseguir una educació de qualitat per a tothom, independentment de les condicions personals, de gènere, d'origen social o de les capacitats de les persones que l'hagin de rebre".

Tal com assenyala el Manifest per la defensa de l'escola inclusiva, un model d'escola per a tothom durant els darrers anys s'han fet avenços innegables per avançar cap a un model d'escola inclusiva i amb l'aval de les línies de recerca més sòlides. Ara, però, existeixen indicadors que fan perillar el camí ja recorregut. La declaració enumera aquests indicadors i fa una crida al Departament d'Ensenyament perquè "defensi, d'acord amb el model d'escola inclusiva, l'atenció a la diversitat basada en el principi d'inclusió i d'igualtat d'oportunitats, posant al seu abast els recursos necessaris per tal de fer possible la seva participació dels alumnes en entorns escolars ordinaris".

Suport a l'escolarització dels alumnes amb necessitats especials

El passat 19 de juny la Generalitat de Catalunya va anunciar que el curs vinent, 2012-2013, es reduiran les hores que destinen els equips de suport a acompanyar nens i nenes amb discapacitat i i s'augmentarà el nombre d'alumnes que atenen. Aquests equips són les Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), formades sobretot per psicopedagogs, que treballen de forma individualitzada amb els alumnes amb discapacitat per tal que puguin seguir el ritme de la resta de la classe.

A més, el manifest critica d'altres punts que inclou la Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s'aprova el document per a l'organització i el funcionament de les escoles i dels Centres d'Educació Especial (CEE), com ara, que gairebé no es fa esment al concepte d’escola inclusiva.

També mostra la seva preocupació perquè el Departament d'Ensenyament no ha realitzat una avaluació consistent i objectiva de la tasca de suport que porten a terme els CEE als centres ordinaris, per l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat. Aquestes tasques s'han realitzat durant els darrers dos cursos de forma experimental, però no s'ha obert una nova convocatòria per al curs 2012-2013 i el Departament d'Ensenyament no s'ha posicionat al respecte. El manifest afirma que això fa perillar l'escolarització d'alumnat amb discapacitats a l'escola ordinària i per això demana que el Govern faci costat a la tasca dels Centres d'Educació Especial com a proveïdors de serveis de suport.

Pla d'acció "Aprendre junts per viure junts"

El Pla d'acció 2008-2015 "Aprendre junts per viure junts" té com a objectiu avançar en l'escolarització d'alumnat amb discapacitat en centres ordinaris juntament amb la resta d'alumnes, de manera que els nens i les nenes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats mitjançant la relació diària amb els companys i companyes.

Les entitats que signen el manifet mostren la seva preocupació per no saber si el Departament d'Ensenyament està seguint el Pla d'acció, si l'ha descartat o si n'ha realitzat un altre i quines són les línies oficials entorn a l'atenció a la diversitat.

El manifest demana al Govern que faci una definició clara de les línies estratègiques del model educatiu que pretén i que no redueixi recursos i serveis.

Afegeix un comentari nou
0