Termes i significat de les principals orientacions sexuals i identitats de gènere

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca
Bandera LGTB Font: LGTB
Bandera LGTB Font: LGTB

Termes i significat de les principals orientacions sexuals i identitats de gènere

Autor/a: 
Vanesa Vilaseca

Resum: 

LGBT és l'acrònim per referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals però hi ha tot un glossari de termes específics per conèixer la gran diversitat que existeix.

Hi ha altres variants molt conegudes, com ara:

 • LGBTI: acrònim que s'utilitza per referir-se col·lectivament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.
 • LGBTTTI: inclou gais, bisexuals, travestis, transgèneres, transsexuals i intersexuals. S'utilitzen tres "T": TTT (Transsexuals, transgèneres i travestis) tot i que una sola T ja agrupa a transsexuals, transgèneres i travestis.
 • GLBT: vol donar visibilitat al col·lectiu gai amb la G al principi.
 • LGB: vol donar visibilitat al col·lectiu lèsbic amb la L al principi.
 • LGTBQ: inclou als queer (veure definició més avall).

El concepte dissidència sexual engloba, com a alternativa a l'acrònim LGBT, el conjunt d'orientacions sexuals i identitats de gènere que no tenen cabuda en el model heteronormatiu.

S'utilitzen les lletres LGBT perquè aquestes quatre orientacions sexuals són les més comuns i són sinònim de no practicar una vida heterosexual. El terme LGBT es van començar a utilitzar als anys seixanta per estudiants activistes i als anys 1990 es va expandir el seu ús a nivell mundial. Recentment s'està començant a incorporar les sigles LGBT la lletra I d’intersexuals.

 • Lesbianes: dones homosexuals, és a dir, que senten atracció física, romàntica, afectiva i/o sexual per una altra dona.
 • Gais: majoritàriament homes amb atracció física, romàntica, afectiva i/o sexual per altres homes. També s'utilitza com a sinònim d’homosexual fent referència a la sexualitat homosexual de persones de qualsevol gènere.
 • Bisexuals: persones que senten atracció física, romàntica, afectiva i/o sexual tant per persones que pertanyen al seu gènere com per les que no.
 • Transgèneres: persones amb una identitat de gènere diferent del gènere assignat en el moment de néixer i que poden dur a terme canvis corporals (quirúrgics, hormonals, etc.) per adequar-se a la imatge corporal socialment establerta en funció de quin gènere senten seu.
 • Transsexuals: persones que no s’identifiquen amb el gènere amb que van néixer. També es consideren Trans les persones que expressen la seva identitat de gènere de manera diferent al gènere amb què van néixer. Inclou persones que es consideren transsexuals com a les que es defineixen com transgènere.
 • Intersexuals: persones que han nascut amb genitals o característiques sexuals secundàries que no han estat determinats com a masculins o femenins, o que combinen característiques tant del sexe femení com del masculí.

Altres termes que cal saber són:

 • Asexual: Persona que no sent atracció sexual.
 • Agènere: persona que no s’identifica amb cap dels gèneres binaris (home – dona) o que declara no tenir identitat de gènere.
 • Androgin/a: persona que expressa el seu gènere a través de la seva manera de vestir-se, de parlar, de caminar…) tradicionalment considerades d’un dels gèneres binaris.
 • CIS gènere: persona que s’identifica amb el gènere amb què va néixer. Aquest concepte és contrari al terme trans.
 • Homosexual: persona que sent atracció emocional, afectiva i/o sexual per una persona del seu mateix gènere.
 • Pansexual: persona que sent atracció sentimental, romàntica, estètica o sexual per altres persones independentment del gènere que tinguin o de que no s’identifiquin amb cap.
 • Queer: persona que no vol ésser classificada sota les etiquetes tradicionals per la seva orientació e identitat sexual. Deconstrueix la sexualitat normativa i traspassa l’acceptació social, és a dir, la vida heterosexual, monògama, amb persones d’edat i classe social similar…Designa a les minories no heterosexuals. La gent que s’autodenomina queer sol preferir no ser inclòs a la comunitat LGTB, ja que la consideren opressiva.
 • Transformista: persona que es vesteix amb roba assignada usualment al gènere oposat amb finalitat artística.
 • Travesti: persona que vesteix amb roba assignada al sexe oposat sense que això vulgui dir que vol ser transgènere.
 • Transgènere: persona que difereix del seu gènere biològic i allò que la societat li ha assignat al mateix.

Més informació a la diccionari terminològic LGTB.

Afegeix un comentari nou