Música i dansa Intangible de la vida per a la comunicaciò entre personas, eina d'integració en la diversitat i motiu d'uniò per a tots els colors socials.