Hola

Sóc Lourdes Montanera Escales amb DNI 41077179F i domicili a C/ diputació 26 1r-6ª 08160 Montmeló (Barcelona)

Necessito em facin arribar el més aviat possible el certificat de la donació feta a la marató 2018 l'import de la qual va ser de 100 euros