El blog ho tenim amb Associació per al Desenvolupament dels Bancs de Temps, http://adbdt.org/, és possible realitzar el curset? Salutacions. Lauro