Comença el període de presentació del model 347

Autor/a: 
Montse Garcia
 Font:
Font:

Comença el període de presentació del model 347

Autor/a: 
Montse Garcia

Resum: 

L’Agència Tributaria posa a l’abast dels contribuents el programa d’ajuda per a confeccionar el model 347 d’operacions amb tercers.

L’Agència Tributaria ja ha posat a disposició dels subjectes passius el programa d’ajuda per a confeccionar el model 347. El termini de presentació va des del pròxim 1 de febrer i fins al 2 de març de 2015.


Enguany com a novetat, estaran obligades a presentar aquesta declaració totes les entitats de caràcter social i les comunitats de propietaris que durant l’exercici 2014 hagin tingut operacions amb terceres persones o que hagin cobrat subvencions procedents d'Administracions públiques superiors a 3.005,06 euros.


La presentació del model s’haurà de fer de forma telemàtica, motiu pel qual caldrà disposar d'un certificat electrònic, amb excepció de les comunitats de veïns que si tenen menys de 15 registres a declarar ho podran presentar via SMS.


Les organitzacions hauran de declarar les següents operacions:

  • Compres a proveïdors superiors a 3.005,06 euros.
  • Vendes a clients o serveis a usuaris superiors a 3.005,06 euros (excepte les vendes corresponents a serveis exempts d'IVA pel caràcter social segons l'article 20.3 de la Llei de l'IVA).
  • Subvencions cobrades per organismes públics superiors a 3.005,06 euros.
  • Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 euros.

Les entitats no lucratives i les comunitats de propietaris no hauran d’incloure en el model:

  • Subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus.
  • Subministrament d’aigua que estigui destinat a l'ús i el consum comunitari.
  • Els derivats d’assegurances que tinguin per objectiu assegurar els béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.
  • Les operacions que ja hagin estat incloses en qualsevol altra declaració informativa.