Font:

Acció contra la Fam

Som una organització internacional no governamental, privada, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1979 a França per intervenir arreu del món. La nostra vocació és la de lluitar contra la fam, el patiment físic i les situacions de solitud que amenacen la vida d'homes, dones i infants.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Acció humanitaria i emergències
Adreça:
Carrer Martín Díez, 7
Terrassa
Telèfon: 932540381
Correu electrònic: ach@achesp.org
NIF de l'entitat: G81164105

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents