Font:

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes

Contribuir a l'exercici dels Drets dels Pobles Indígenes
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Erasme de Janer, 8
Barcelona
Telèfon: 934431735
Correu electrònic: ffventura@alternativa-ong.org
NIF de l'entitat: G58305335

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents