Font:

Aposta Escola Empresarial Cooperativa

Aposta és una escola de formació contínua constituïda l’any 2004 amb la missió d’aportar solucions trans- formadores a les cooperatives millorant les competències de les persones que en formen part i col·laborar en la difusió i el foment del model d’organització cooperativa.
Àmbit d'intervenció: Comunitari, Participació ciutadana i convivència
Adreça:
C. Premià, 15 1a planta
Barcelona
Telèfon: 933188162
Correu electrònic: gemma@aposta.coop
Pàgina web: www.aposta.coop
NIF de l'entitat: F63669568

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents