Font:

Best Buddies Barcelona

La missió de Best Buddies és millorar la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual a través de l'amistat. Els oferim l'oportunitat de formar vincles d'amistat, d'igual a igual, amb persones sense discapacitat. Aquesta relació és mútuament beneficiosa, ja que tots dos aconsegueixen habilitats que permeten fer una societat més igualitària.
Àmbit d'intervenció: Social, Discapacitats
Adreça:
Elisa, 23
Barcelona
Telèfon: 935 182 329 / 644 974 330
Correu electrònic: barcelona@bestbuddies.es
NIF de l'entitat: G85175602

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents