Font:

Caritas Diocesana de Terrassa

Acollir i treballar amb les persones en situación de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l'acció social, la sensibilització de la societat i la denuncia de les situacions d'injustícia.
Àmbit d'intervenció: Social, Pobresa i marginació
Adreça:
Duran i Sors 11
Sabadell
Telèfon: 93.143.39.84
Correu electrònic: info@caritasdiocesanaterrassa.cat
NIF de l'entitat: R0801934A

Transparència

Documentació:
No hi ha documents