Font:

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, garantint als ciutadans la òptima qualitat de l'atenció i el servei. El COPC innovarà, desenvoluparà i implementarà serveis professionals competitius en consonància amb l'exercici de la professió, i fomentarà els avantatges derivats del pes de ser un col-lectiu. El Col-legi de Psicologia de Catalunya es regirà pels valors legals i ètics en vigor, per les pautes que les Institucions determinin i les que la deontologia pròpia dictamini.
Àmbit d'intervenció: Comunitari
Adreça: No disponible.
Telèfon: 932478650
Correu electrònic: comcol@copc.cat
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: Q5855028F
Mapa no disponible

Transparència

Documentació:
No hi ha documents