Font:

NEXE FUNDACIÓ PRIVADA

Atendre de forma integral les necessitats dels infants amb pluridiscapacitat i les seves families, amb l´objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Alhora, dedicar la nostra expertesa i reputació a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer-nos visibles a la societat
Àmbit d'intervenció: Social, Discapacitats
Adreça:
C. del Escorial, 169
Barcelona
Telèfon: 932846423 / 932853240
Correu electrònic: nexefundacio@nexefundacio.org
Pàgina web: www.nexefundacio.org
NIF de l'entitat: G-59986299

Xarxes Socials

Documentació:
No hi ha documents