Font:

Social Business City Barcelona

L'Associació Social Business City Barcelona neix com un programa d'actuació de caire internacional de la mà del professor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau 2006, amb la finalitat de donar suport i promocionar el concepte d’empresa social i emprenedoria social. La seva inquietud parteix de les desigualtats socials en el món i de la necessitat de crear un gran moviment social que lluiti contra el creixement de la desigualtat, creient necessària una transformació radical del sistema econòmic. Amb aquest propòsit, des de l’associació Social Business City Barcelona es dissenyen i implementen actuacions encaminades a promoure, acompanyar i visibilitzar l'emprenedoria social i les empreses socials com a eines potencials per a la transformació social al territori.
Àmbit d'intervenció: Social
Adreça:
Barcelona
Telèfon: 692561914
Correu electrònic: sbcbarcelona@sbcbarcelona.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G66854894

Xarxes Socials

Transparència

Documentació:
No hi ha documents