Intervenció en l'abús sexual a menors: prevenció, detencció i actuació

 Font:
Dimarts, 10/11/2009 fins Dijous, 26/11/2009

OBJECTIUS
- Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils.
- Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
- Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors.
- Explicar els circuits assistencials i legals que s’han de seguir en el moment que es coneix la existència de l’abús sexual infantil.
- Conèixer els possibles tractaments psicològics per reduir els efectes de l’abús sexual infantil.

Contingut del curs:


CONCEPTUALIZACIÓ de l’abús sexual infantil:
- Definició i tipologia
- Falses creences
- Incidència i prevalença
- Perfil de l’abusador/a


DETECCIÓ de l’abús sexual infantil:
- Factors de risc
- Indicadors
- Detecció, comunicació i principis bàsics d’actuació


CONSEQÜÈNCIES de l’abús sexual infantil:
- Inicials i a llarg termini
- Trastorn per estrès postraumàtic
- Concepte de resilience o resistència a l’estrès
- Models explicatius de les conseqüències de l’abús sexual infantil


INTERVENCIÓ I TRACTAMENT
- Afectat/da
- Menor
- Adult
- Família
- Abusadors/es


PREVENCIÓ de l’abús sexual infantil:
- Nivells de prevenció
- Prevenció de l’abús sexual infantil:
- Material audiovisual
- Material escrit
- Programes de prevenció


ACTUACIÓ LEGAL davant l’abús sexual infantil:
- Circuit legal

Informació general del curs:

Total d'hores: 24h.
Dates: 10,12,17,19, 24 i 26 de novembre de 2009
Horari : De 16h a 20h.
Preu : 150 €
Inscripció: Trucar a l’entitat al tel. 93-318 97 69.
Enviar un C/e a l’adreça difusio@fbernadet.org
Pagament: 2013-0010-97-0202540801 (Caixa Catalunya)
Posar nom i cognoms en l’ordenant de pagament i enviar comprovant per C/e a difusio@fbernadet.org o per Fax 93 301 54 44

Data: 

Dimarts 10 nov

Hora: 

16:00

Organitzador: 
Fundació Vicki Bernadet
Correu electrònic de l'organitzador: 
difusio@fbernadet.org