finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

 Font:
L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana convoca subvencions per a l’execució de projectes i actuacions d’interès públic o social que tinguin com a objectiu el suport i el complement de l’activitat...
De 08/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
L'Ajuntament de Caldes de Malavella convoca subvencions per tal de fomentar el teixit associatiu com element dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat.
De 09/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
L'Ajuntament d'Arenys de Mar convoca subvencions a aquelles entitats que duguin a terme activitats que es realitzin dins el municipi i que compleixin o supleixin els serveis de competència municipal...
De 17/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions per a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats.
De 17/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones onvoca subvencions amb la finalita de promoure els programs de retorn voluntari de les persones immigrants als seus països de procedència.
De 19/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
El Consell Català de l'Esport convoca subvencions per a iniciatives destinades a les actuacions especials que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de...
De 25/06/2020 fins 08/07/2020
Imatge de michel kwan a Pixabay
L'ICIP convoca subvencions per a projectes d'entitats sense afany de lucre destinats al foment de la pau.
De 09/06/2020 fins 08/07/2020
 Font:
El Ministerio de Consumo convoca subvencions per tal de promoure l'associacionisme de consum i la realització d'activitats d'informació, defensa i protecció dels drets de les persones consumidores.
De 24/06/2020 fins 09/07/2020
 Font:
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de promoure actuacions específiques per fomentar l’ús de la llengua catalana a Catalunya.
De 23/06/2020 fins 09/07/2020
 Font:
L'Ajuntament de Sant Llorenç Savall convoca subvencions per tal de donar suport al teixit associatiu del municipi.
De 09/06/2020 fins 09/07/2020