Nova guia de transparència per a entitats, ja disponible gratuïtament

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Nova guia de transparència per a entitats, ja disponible gratuïtament

Resum: 

La publicació ofereix indicadors i criteris perquè les organitzacions sense ànim de lucre autoavaluïn la qualitat de la informació que ofereixen als seus webs.

La Llei de transparència aprovada per l'Administració de l’Estat obliga les entitats que compleixin amb els requisits a mantenir una publicitat activa, és a dir, a tenir sempre disponible als seus portals webs una determinada informació sobre l'entitat, sense esperar una sol·licitud concreta dels ciutadans o ciutadanes.

Quin tipus d'informació? La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern, pel que fa a publicitat activa, es refereix a tota la informació necessària per garantir la transparència de l'entitat, que haurà de ser publicada de forma periòdica i actualitzada. Especifica la informació sobre estructura organitzativa, funcions desenvolupades, normativa d'aplicació, actes amb repercussió econòmica, pressupostos, comptes anuals i subvencions rebudes, entre d'altres qüestions econòmiques.

Com poden saber les entitats si la informació que tenen disponible al seu web és de qualitat i adequada als criteris de transparència? El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP-UAB), grup d'investigació de la UAB, ha elaborat la guia "Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre", disponible gratuïtament a l'enllaç i que van presentar el passat dimarts 20 de gener a la seu del Col·legi de Periodistes a Barcelona.

La publicació està dividida en dues parts. La primera exposa la importància de la transparència en les entitats sense ànim de lucre i quins criteris de qualitat aplicar per fer una comunicació transparent. La segona part és una guia d'autoavaluació amb una relació d'indicadors i preguntes a respondre dividides en cinc esglaons de dificultat, depenent de cada entitat. El procediment permet que cadascuna (associacions de veïns, col·lectius de joves, colles culturals, entitats de lleure, polítiques, etc.) pugui diagnosticar la transparència de la informació disponible al seu web i tenir una guia de com millorar. Els blocs en què divideixen el procediment són els següents:

Bloc 1. L'entitat. Avaluació de si s'informa adequadament sobre la tipologia i les característiques de l'entitat

Bloc 2. Avaluació de si s'informa sobre els òrgans de govern de l'entitat i les seves funcions, així com sobre les persones que ocupen els càrrecs i la resta de persones i col·lectius que treballen o participen en l'entitat.

Bloc 3. Avaluació sobre la informació respecte de la gestió de l'entitat, recursos i actuacions relacionades amb la finalitat de l'organització.

Bloc 4. Com informa l'entitat? Té notícies? Les que hi ha, ajuden a explicar la gestió de l'entitat?

Bloc 5. Valoració de la comunicació sobre els procediments de participació.

Més de 90 entitats han participat als 11 tallers que s'han celebrat durant octubre i novembre per arribar a definir els indicadors. El document és disponible a la xarxa en aquest enllaç.

Contingut relacionat

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives I?, recurs de xarxanet.org

Com afecta la llei de transparència estatal a les entitats no lucratives II?, recurs de xarxanet.org

Pots consultar i descarregar el document a la #bibliotecaxxnet

Afegeix un comentari nou