Xarxanet.org és la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, un portal d’internet en llengua catalana posat en marxa el 2003. Xarxanet.org és un projecte impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya on les entitats són les veritables protagonistes. Aquestes són les gestores i promotores dels diferents portals aportant una informació d'actualitat i de qualitat i establint mecanismes de relació i interacció entre el món associatiu i la ciutadania. Mitjançant el treball conjunt, les entitats promotores i col·laboradores del projecte, són les qui cogestionen i aporten els continguts, les informacions i els recursos.

Finalitat de xarxanet.org:

Enfortir les entitats i millorar la tasca dels voluntaris per reforçar un sector que permet la transformació i la millora de la nostra societat.

Per aconseguir aquesta fita el projecte xarxanet.org es marca quatre objectius relacionats amb l’associacionisme i el voluntariat:

 • Difondre al conjunt de la societat les activitats de les entitats catalanes de tots els sectors associatius (social, ambiental, cultural, comunitari i internacional)
 • Reflexionar i generar opinió i debat al voltant de l’associacionisme, el voluntariat i el tercer sector.
 • Assessorar les entitats per tal que aconsegueixin enfortir-se i millorar el seu funcionament.
 • Ser un punt de trobada i generació de xarxa entre associacions i voluntaris, tot aprofitant diferents plataformes i xarxes socials.

Qui gestiona xarxanet.org?

Xarxanet.org està impulsada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració d’entitats referents del sector de l’associacionisme i el voluntariat.

 • Fundació Catalana de l’Esplai- Suport Associatiu
 • Associació per Joves TEB
 • Ravalnet
 • Fundació Pere Tarrés
 • Federació Catalana de Voluntariat Social
 • Federació d'Ateneus de Catalunya
 • Fundació Autònoma Solidària
 • Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 • Xarxa de Voluntariat Ambiental
 • Iwith.org

Història del portal

Any 2003

Neix la xarxa associativa i del voluntariat. El portal web es un dels primers dirigits al sector de l’associacionisme i el voluntariat.

Portal xarxanet.org l'any 2003

Desembre de 2008

El portal fa un canvi de disseny gràfic i d’orientació. Es pretén millorar l’accessibilitat, la usabilitat i l’estructuració de la informació. S’inicia un progressiu canvi amb l’objectiu d’incorporar les xarxes socials i les eines 2.0 al portal.

Portal xarxanet.org l'any 2008

Octubre de 2009

El portal fa un canvi de plataforma i de disseny. Es garanteix un alt nivell d’accessibilitat, es millora la usabilitat i es reorienta el web cap a les eines web 2.0: fent possible la interacció i la participació de l’usuari. Es reorganitza la informació i els serveis amb una lògica dirigida al públic.