Director/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

Fletxa en una senyal. Directors_desdibuix - miquel_Flickr

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu if@peretarres.org
URI www.peretarres.org

La Fundació Pere Tarrés organitza aquest curs presencial de Directors, adreçat a monitors amb experiència i interès per aprofundir en l'educació en el lleure o a persones que ocupen diferents càrrecs en els centres d'esplai i altres entitats d'educació d'infants i joves en el temps lliure: coordinadors de nivells, coordinadors pedagògics, responsables d'activitats...

Curs Inici: 21/08/2012 a les 09:00   Final: 31/08/2012 a les 20:00

És una formació útil, en tant que s'adquireixen capacitats imprescindibles per al desenvolupament d'una tasca de Director d'activitats de lleure infantil i juvenil, especialment d'activitats de tipus residencial com colònies, campaments, etc.

Així mateix, la superació del procés acadèmic possibilita l'obtenció del Diploma de Director/a d'Activitats de Lleure Infantil i Juvenil de la Generalitat de Catalunya, el qual s'exigeix legalment per a dirigir activitats del tipus campaments, colònies, camps de treball, casals de vacances, rutes...