CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

biblioteca

Documents d’interès per a les entitats de descàrrega gratuïta.

Fornies, Albert; Aguilar, Marina

La tasca incessant i imprescindible del sector associatiu català, fa necessari conèixer-lo en profunditat per tal de poder treballar per al seu enfortiment i millora. Amb aquesta finalitat es publica la quarta edició de 'El Panoràmic', un informe anual que analitza dades proporcionades per més de 2.300 associacions del país sobre la seva evolució.
Teb Grup Cooperatiu

Guia didàctica, adreçada principalment a persones amb discapacitat intel·lectual, que té com a objectiu promoure el bon ús de la xarxa social.
Bueno, Cristina

Còmic documental de no-ficció que vol ser una eina per a fer incidència a les persones responsables de prendre decisions i sensibilitzar la societat sobre les causes i les conseqüències dels desplaçaments forçats en les dones.
Consell de la Joventut de Barcelona

Guia adreçada a entitats d’associacionisme educatiu, com ara caus i esplais, però també a qualsevol entitat juvenil que organitzi acampades i excursions, o a persones joves que acampin en el seu temps lliure, plena de consells per tal que les estades a la natura siguin el més sostenible possible.
Coscolla, Rosa; De Juan, Amèlia; Forniés, Albert [et al.]

Aquesta recerca permet posar sobre la taula que la pràctica totalitat de persones acompanyades per Càritas es troba en situació de pobresa. L’informe fa una radiografia de les famílies i els motius pels quals es troben en una condició de vulnerabilitat.
Delgado, Lucía (Coord.)

A partir de les dades recopilades per l’Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres (ESF), la PAH BCN, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l'Agència de Salut Pública de Barcelona durant els anys 2017-2018, s'elabora aquest primer informe que vol caracteritzar la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona per tal de coadjuvar a buscar-hi solucions.
Haar, Kenneth

Aquest document analitza com les plataformes de lloguer en línia utilitzen la UE per derrotar les mesures d'habitatge assequible de les ciutats.
Alliance
Alliance - 2017

Memòria anual d'Alliance on es recullen tots els èxits assolits i les activitats desenvolupades durant el 2017.
Amnistia Internacional

Aquest informe critica i alerta de la complicitat dels governs europeus amb els abusos contra persones refugiades i migrants.
UNICEF
Unicef - 2017

Totes les formes de violència que viuen els infants i adolescents, independentment de la naturalesa o la gravetat de l'acte, són perjudicials. Tots els infants tenen el dret a rebre protecció contra la violència infligida per qualsevol persona relacionada amb les seves vides, ja siguin pares o mares, mestres, amics, companys íntims o estranys.