finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

 Font:
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social obre la convocatòria anual de subvencions en l'àmbit de les competències de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, per a la...
De 27/04/2019 fins 27/05/2019
 Font:
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d'actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l'adequació o manteniment de...
De 27/04/2019 fins 28/05/2019
 Font:
L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions amb l'objectiu de generar riquesa als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat...
De 29/04/2019 fins 29/05/2019
 Font:
L'Ajuntament de Barcelona convoca subvencions a aquells projectes o activitats que promoguin o reforcin el caràcter transformador de l'economia social i solidària, la gestió democràtica, l'orientació...
De 29/04/2019 fins 29/05/2019
 Font:
L'Institut Català de les Dones convoca subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.
De 14/05/2019 fins 30/05/2019
 Font:
La Fundación Botín, amb 'El Desafió' de Talento Solidario, vol donar suport a idees o iniciatives innovadores d'organitzacions socials que ajudin a donar solució a reptes de la societat actual.
De 23/04/2019 fins 30/05/2019
 Font:
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales convoca subvencions per a entitats sense ànim de lucre que prestin atenció exclusiva i habitual a les persones amb discapacitat.
De 01/05/2019 fins 30/05/2019
 Font:
La Fundació BBVA reconeix la tasca de professionals i organitzacions que contribueixin a la sensibilització pública respecte la conservació de la biodiversitat i el canvi climàtic, mitjançant la...
De 20/02/2019 fins 30/05/2019
 Font:
L'Institut Català de les Empreses Culturals convoca subvencions per a l'organització a Catalunya de festivals, congressos, fires i altres esdeveniments per a la promoció i la difusió de projectes de...
De 07/05/2019 fins 30/05/2019
 Font:
Aquest programa d'ajuts té com a finalitat donar suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin la participació de col·...
De 29/04/2019 fins 31/05/2019