Tècniques creatives per al desenvolupament d'accions i projectes

Més informació

Organitzador Torre Jussana
Adreça de l'organitzador
Correu tjussana@bcn.cat


Més Informació
Adreça
Av. Cardenal Vidal i Barraquer 30Barcelona

Torre Jussana organitza a partir del 30 de juny una formació orientada a conèixer metodologies i processos de treball que ens permetin provar noves estratègies i fer fluir la creativitat.

Curs Inici: 30/06/2015 a les 17:30   Final: 14/07/2015 a les 20:30

El curs té com a objectius conèixer com generar espais segurs per poder treballar de manera creativa, com produir idees noves i divergents, saber comconcretar les idees en projectes i accions i recollir el contingut treballat amb aquestes tècniques. Està adreçat a juntes directives, equips tècnics i voluntaris/es d'entitats.

Durant 9 hores, els assistents participaran en un curs pràctic que compta amb el següent programa:

  • Practicar diferents metodologies innovadores per poder-les aplicar a l'associació
  • Practicar un procés creatiu per iniciar una acció concreta o un nou projecte a més llarg termini dins de la vostra associació
  • Aprendre diverses tècniques i entendre com combinar-les, de manera que les pogueu incloure a la pràctica en la feina que dueu a terme a l'associació habitualment