La contaminació per partícules fines i per diòxid de nitrogen es relacionen amb diversos tipus de càncer

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Episodi de contaminació per diòxid de nitrogen a Barcelona
Episodi de contaminació per diòxid de nitrogen a Barcelona
ISGlobal realitza estudis que analitzen la relació entre ambient i càncer
ISGlobal realitza estudis que analitzen la relació entre ambient i càncer

La contaminació per partícules fines i per diòxid de nitrogen es relacionen amb diversos tipus de càncer

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Un nou estudi de ISGlobal relaciona la contaminació per partícules fines amb el càncer de ronyó i bufeta, i l'exposició a diòxid de nitrogen a un augment de la mortalitat per càncer colorectal.

La contaminació de l'aire com a carcínogen

El 2013, després d'anys de recerques en molts països del món, i de revisió de la literatura científica, l'Organització Mundial de la Salut i l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), van classificar la contaminació de l'aire com a carcinogen per als humans, entre les substàncies del grup 1. Es van concloure que hi ha proves suficients que l'exposició a la contaminació de l'aire causa càncer de pulmó, i també es va observar una associació amb un major risc de càncer de bufeta.

No només càncer de pulmó

A Barcelona l'ISGlobal compta amb una àmplia experiència en la investigació del càncer, orientada a identificar-ne les causes ambientals i ocupacionals.
La tardor de 2017 ha estat publicat un nou estudi epidemiològic que vincula alguns contaminants de l'aire amb la mortalitat per càncer de ronyó, bufeta i colorectal. La recerca ha analitzat 600.000 persones adultes durant un període de 22 anys, del 1982 al 2004. Es va analitzar l'exposició a tres contaminants ambientals: les partícules de diàmetre inferior a 2,5 micres, el diòxid de nitrogen (NO2) i l'ozó (O3), i la seva relació amb 29 tipus de càncer. Les conclusions mostren una relació entre les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, anomenades comunment PM2,5, i la mortalitat per càncer de ronyó i bufeta.

Les partícules fines són emeses a l'aire a partir del trànsit, la indústria i les emissions domèstiques, i es relacionen entre d'altres amb la combustió del dièsel. Una part tenen un origen natural, com el cas de la pols del desert. Impacten sobre la salut a causa de la seva dimensió, que les permet penetrar en el sistema circulatori arribant al torrent sanguini. A la ciutat de Barcelona en múltiples ocasions es supera el llindar d'exposició a partícules fines establert per l'OMS, fixat en 10 micrograms per metre cúbic.

Diòxid de nitrògen i càncer colorectal

L'estudi també troba una relació entre l'exposició a diòxid de nitrogen amb l'increment de la mortalitat per càncer colorectal. El diòxid de nitrogen és un gas de color marronós i té una olor forta. La principal font antropogènica és la combustió, sigui la vinculada al trànsit terrestre, aeri i marítim com a la de la industria.

En resposta a les alertes que detectin alts nivells de contaminació per diòxid de nitrogen, a partir del passat 1 de desembres s'ha activat el protocol que restringeix l'entrada de vehicles més contaminants a la conurbació de Barcelona.

Afegeix un comentari nou