Ass. per la Rehabilitació de ls persones amb malaltia mental

Ass. per la Rehabilitació de ls persones amb malaltia mental

Oferir una millor qualitat de vida a les persones amb malaltia mental, a través de la integració social.

Àmbit d'intervenció: Comunitari

G-08631574
93.352.13.39
arep@arep.cat
Pg.Maragall, 124
Barcelona

Transparència

Documentació:
No hi ha documents