Font:

Kolam

Kolam és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a la cooperació al desenvolupament a l'Índia on dur a terme projectes relacionats amb l'educació i l'agricultura.
Àmbit d'intervenció: Internacional, Cooperació al desenvolupament
Adreça:
Barcelona
Telèfon: 627160015
Correu electrònic: info@kolamindia.org
Pàgina web: No disponible.
NIF de l'entitat: G55647788

Transparència

Documentació:
No hi ha documents