Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts de la Fundación Biodiversidad en l'àmbit de la biodiversitat, el canvi climàtic i el desenvolupament sostenible 2018

La Fundación Biodiversidad convoca ajuts per a la realització d'activitats l'objectiu principal de les quals sigui la protecció del medi ambient.

Convocant: 
Fundación Biodiversidad
Data de publicació de la convocatòria: 
Dilluns, 5 Febrer, 2018
Termini convocatòria: 
06/02/2018 fins 07/03/2018
Àmbit: 
Medi ambient
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Privat
Àmbit geogràfic: 
Estatal

La dotació màxima global de la convocatòria és de fins a 200.000€. L'import màxim que es concedirà per cada sol·licitut no podrà ser superior a 55.000 €.

Seran objecte de les subvencions aquelles activitats que contribueixin en el marc de la col·laboració amb els òrgans estatals de participació pública per a l'elaboració, implementació i seguiment de les polítiques mediambientals entre l'Administració General de l'Estat i els sectors socials i econòmics, com poden ser:

  • Convenis internacionals.
  • Congressos internacionals de protecció del medi ambient.
  • Reunions consultives d'òrgans de govern de la Unió Europea.
  • Reunions i altres aspectes del Comitè Espanyol de la UICN.
  • Plataformes de gestió mediambiental, com la Plataforma de Custòdia del Territori.
  • Qualsevol altra activitat dins del marc establert per la convocatòria.
  • Despeses generals de l'entitat, fins a un màxim d'un 10% de l'import de la dotació final individualitzada per a cadascuna d'elles.