Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a entitats per al desenvolupament de projectes arxivístics 2017

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports convoca subvencions a entitats o institucions sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes arxivístics d'àmbit estatal o mínim d'una comunitat autònoma.

Convocant: 
Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
Data de publicació de la convocatòria: 
Divendres, 11 August, 2017
Termini convocatòria: 
12/08/2017 fins 11/09/2017
Àmbit: 
Estructura i equipaments
Tipus: 
Subvenció
Àmbit geogràfic: 
Estatal

Finalitat

Els projectes arxivístics objctes de la subvenció aniran dedicats a la millor conservació i difusió dels arxius, els fons documentals dels quals siguin un testimoni únic de la cultura espanyola i de la seva projecció internacional. La finalitat serà el finançament de treballs de descripció, reproducció, conservació, restauració, identificació, valoració i recuperació de documents.

Despeses subvencionables

  1. Personal per a la realització del projecte objecte de subvenció
  2. Contractació de serveis externs per a la realització del projecte objecte de subvenció
  3. Adquisició de béns fungibles
  4. Dietes de viatge, sempre que sigui inexcusable la realització del viatge per al desenvolupament del projecte
  5. Es considerarà subvencionable la despesa que es realitzi en el plaç establert per a la realització del projecte.