Ajuts a la Investigació en Energia i Medi Ambient de la Fundació Iberdrola 2017

La Fundació Iberdrola España engega aquesta convocatòria "Energía para la Investigación" amb especial dedicació al desenvolupament de les energies renovables, la protecció del medi ambient i el canvi climàtic, així com l'eficiència del sistema energètic.

Convocant: Fundació Iberdrola España

Data de publicació: 08/02/2017

Termini: 08/02/2017 - 07/04/2017

Contingut:

Seran objecte de convocatòria aquells projectes preferentment centrats en les següents àrees d'investigació:

  • Identificació, descripció i anàlisi d'implicacions de les principals tecnologies associades al futur sistema energètic descarbonitzat i electrificat.
  • Elaboració de documents d'estat de l'art, principals novetats tecnològiques i impacte d'aquestes novetats en les previsions de costos i evolució de mercat.

 

A qui s'adreça?

A joves investigadors que estiguin desenvolupant o vulguin realitzar el seu treball en les àrees d'energia i medi ambient en el marc d'una universitat o centre d'investigació dins el territori espanyol.

Àmbit:
  • Medi ambient
  • Infància i joventut
  • Investigació i recerca

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases