Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018. Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la finalitat de promoure la vida independent, l’autonomia i la qualitat de vida de la gent gran i de persones amb discapacitat, malaltia mental o altres malalties, com també atendre les necessitats del seu entorn familiar.

Convocant: Obra Social La Caixa

Data de publicació: 12/01/2018

Termini: 15/01/2018 - 05/02/2018

Contingut:

Àmbits d’actuació:

 

Gent gran i reptes derivats de l’envelliment 

 • Promoció de l’autonomia personal i prevenció de la fragilitat (física, cognitiva, emocional i social), la dependència i els seus efectes 
 • Atenció sociosanitària a la dependència que tingui en compte els valors i la biografia de la persona 
 • Prevenció i resposta davant l’aïllament social i la soledat no desitjada en gent gran, que fomenti el seu apoderament 
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de la gent gran 


Discapacitat i salut mental 

 • Promoció de l’autonomia personal, el desenvolupament psicosocial i la vida independent
 • Atenció sociosanitària a la discapacitat i a la malaltia mental centrada en la persona
 • Suport psicosocial a l’entorn familiar i relacional de les persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental
 • Promoció de l’oci i el lleure inclusius i enfortiment de les xarxes relacionals 
 • Accessibilitat universal 


Humanització de la salut 

 • Millora de la qualitat de vida de persones en situació de malaltia 
 • Atenció sociosanitària centrada en la persona 
 • Atenció psicosocial a les persones que es troben al final de la vida i als seus familiars

 

Quantia

 

Es subvencionarà el 75 % del cost del projecte:

 • Fins a 40.000 € en projectes presentats per una sola entitat. 
 • Fins a 60.000 € en projectes presentats conjuntament i a través d'un partenariat format per dues entitats o més, o entitats fusionades els últims cinc anys.

Àmbit:
 • Sanitat
 • Atenció social

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Nacional

Bases