Premi a les bones pràctiques educatives en privacitat i protecció de dades personals per a l'ús segur d'Internet 2017

L'Agència espanyola de protecció de dades (AEPD) premia l'adopció de bones pràctiques educatives (projectes tècnics, organitzatius, mètodes, accions de promoció i conscienciació, tallers, simulacres, materials de difusió, etc.) per a un ús segur d'Internet.

Convocant: Agència espanyola de protecció de dades (AEPD)

Data de publicació: 01/08/2017

Termini: 02/08/2017 - 10/12/2017

Contingut:

Seran subvencionables aquelles pràctiques que:

  1. Promoguin i difonguin el dret fonamental a la protecció de dades entre els alumnes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatoria, Batxillerat i Formació Professional.
  2. Contribueixin a conscienciar als alumnes sobre el valor de la privacitat i a realitzar una utilització responsable de la informació de caràcter personal, tant pròpia com de terceres persones, a Internet.

 

Modalitats:

  • Modalitat A: Bones pràctiques duts a terme pels centres d'ensenyament públics, concertats i privats d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
  • Modalitat B: Al compromís de persones, institucions, organitzacions i associacions, públiques i privades, que s'hagin distingit per l'impuls i difusió entre els menors d'edat de bones pràctiques per a un ús segur d'internet, relacionat fonamentalment amb la informació personal i amb el valor de la privacitat.

Àmbit:
  • Educació i formació
  • Infància i joventut
  • Ciència i tecnologia

Tipus: Premi

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases