Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions en cultura, esports i joventut a Sant Pere de Ribes

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes engega un programa d'ajuts per a activitats culturals, esportives i juvenils del municipi.

Convocant: 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimarts, 17 Juny, 2014
Termini convocatòria: 
18/06/2014 fins 31/07/2014
Àmbit: 
Cultura i esports
Infància i joventut
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Local

Podran sol·licitar les subvencions:

  1. En general, totes les entitats, associacions i clubs sense ànim de lucre legalment constituïdes, amb seu al municipi, i que hagin sol·licitat la inscripció al Registre Municipal d’entitats.
  2. Excepcionalment, es podran atorgar subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre que no tinguin seu al municipi, per a activitats que es desenvolupin dins el territori municipal (circumstàncies que hauran de quedar degudament acreditades).

3. Persones físiques o jurídiques (de forma individual o en agrupacions) que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme els projectes i tinguin residència al municipi. En aquest cas, hauran de nomenar una persona representant o apoderada única, amb poders suficients per complir les obligacions.

4. En l’àmbit juvenil, podran prendre part a la convocatòria de subvencions: Les associacions inscrites al Registre d’Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia com a juvenils o bé que el seu nom i estatuts reflecteixin el seu caràcter netament juvenil.

Les agrupacions juvenil que, malgrat no estar inscrites al Registre d’Associacions, formalment comencin a treballar per a crear una entitat, i es comprometin a crear una entitat vàlida per a agrupacions fins a un any d’autonomia.