Subvencions en el marc del Programa Pleamar de la Fundació Biodiversidad 2018

La Fundació Biodiversidad convoca subvencions per al foment i impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Convocant: Fundació Biodiversidad

Data de publicació: 07/05/2018

Termini: 08/05/2018 - 20/06/2018

Contingut:

Els projectes presentats s'hauran d'orientar cap a algunes de les següents mesures: 

  1. Innovació mediambiental (articles 39 i 47 del RFEMP). 
  1. Assessorament professional (articles 27 i 49 del RFEMP). 
  1. Creació i manteniment de xarxes i accions de transferència (articles 28 i 50 del RFEMP). 
  1. Recollida, tractament i valorització de residus (articles 39 i 40 del RFEMP). 
  1. Àrees protegides (article 40 del RFEMP). 
  1. Comunicació i sensibilització ambiental amb participació de pescadors (articles 40 i 68 del RFEMP). 
  1. Prestació de serveis mediambientals pel sector aqüícola [article 54.b) de l'RFEMP]. 
  1. Certificació i promoció (article 68 del RFEMP).

Àmbit:
  • Medi ambient

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases