Subvencions a entitats del tercer sector d'àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria d'Estat de Serveis Socials i Igualtat

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat convoca subvencions destinades al foment del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal, cobrint el manteniment i funcionament de les seus i infraestructures d'associacions, fundacions i entitats d'acció social estatals.

Convocant: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

Data de publicació: 30/03/2015

Termini: 31/03/2015 - 30/04/2015

Contingut:

Despeses subvencionables

 

  • Manteniment

Inclou el finançament de les despeses corrents, derivades dels locals en els que s'ubiquen les estructures centrals de l'entitat. Comprén: arrendament de béns immobles i béns mobles (equips informàtics, fotocopiadora o similars; petites reparacions; manteniment i conservació; despeses de subministraments (energia, aigua, gas i combustible); material d'oficina no inventariable; primes d'assegurances; tributs municipals; i despeses de comunicació.

 

  • Funcionamient

Inclou les despeses de les tasques de coordinació, assessorament, gestió i administració que desenvolupa l'estructura central de l'entitat. Comprén: les despeses d'organització general; les despeses d'informació, orientació, coordinació i assessorament; i les despeses de personal.

Àmbit:
  • Estructura i equipaments

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases