Finançament
F Pere Tarrés

Subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès de titularitat privada 2019

La Generalitat de Catalunya convoca subvencions estructurals a empreses privades i entitats sense ànim de lucre titulars o arrendatàries d'una llicència per prestar serveis de ràdio en llengua catalana o aranesa.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència
Data de publicació de la convocatòria: 
Dimecres, 27 Març, 2019
Termini convocatòria: 
28/03/2019 fins 17/04/2019
Àmbit: 
Comunicació
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

Objectiu

Consolidar la programació radiofònica en aquestes llengües i així contribuir a la vertebració d'un espai català de comunicació, a l'enriquiment del patrimoni cultural del país i a l'enfortiment de la cohesió social.

Persones destinatàries

Poden sol·licitar aquesta subvenció les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i, en general, les persones físiques i jurídiques privades que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d'una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendataris d'una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d'haver emès en l'any anterior al de la convocatòria corresponent, d'acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l'esmentada convocatòria.